Aplikace lokální kryoterapie přístrojem Cryogen 2

Lokální kryoterapie

Obsah této stránky

Co znamená pojem „lokální kryoterapie“?

Lokální kryoterapie
=
lokalizovaná léčba postiženého místa extrémním chladem.

Již od začátku 60. let minulého století nasazovali němečtí revmatologové více než 25 let úspěšně do terapie zánětlivých revmatických chorob ledové obklady. Z jejich letitých zkušeností a dnes již i z celé řady studií vyplývá, že použití ledu nebo ledových zábalů je nutno opakovat několikrát denně a aby bylo dosaženo trvalejšího efektu, v terapii pokračovat několik dnů až týdnů.

Ledový plyn nebo vzduch byl zaveden do léčby chladem koncem 70. let 20. století, kdy se začal používat proud ledového plynného dusíku o teplotě až -180°C, který se aplikoval po dobu půl až jedné minuty na bolestivé klouby.

Dále se dnes používají přístroje i na bázi kysličníku uhličitého (až -75°C) nebo ledového proudu vzduchu o teplotě cca -30°C, aplikovaného po dobu cca 3 minut na postižená místa. Platí, že čím je teplota níže pod bodem mrazu, tím je čas aplikace chladu kratší, nicméně rozhodující je subjektivní vnímání chladu pacientem.

Jaký je léčebný efekt lokální kryoterapie? › mechanismus působení extrémního chladu na postižené místo

Ochlazení postiženého místa a jeho bezprostředního okolí vede k blokádě kožních nociceptorů (receptory vnímající bolestivé stimuly), což má za následek snížené vnímání bolesti v postiženém místě. Omezená funkce postižených kloubů se při aplikaci lokálního chladu zlepšuje, edémy (otoky) nejen zánětlivého, ale i traumatického původu (po zraněních či úrazech) se díky zlepšenému transportu lymfatickými cévami zmenšují, snížení tkáňové teploty vede však i přímo k potlačení zánětlivého procesu.

Lokální používání chladu má za úkol také eliminaci krvácení v tkáních poškozených úrazem. Lokální kryostimulace napomáhá reflexnímu povzbuzení cév, které je účinnou pomocí při léčbě a rehabilitaci dlouhodobých kosterně-svalových potíží.

Lokální terapie chladem se opírá o dva odlišné jevy.

 • V případě lokální aplikace při teplotě klesající pod –100°C ochlazení poškozených tkání napomáhá ke zmírnění příznaků silného zánětlivého stavu, přičemž uvádí tkáně do stavu hibernace. Také zmenšuje propustnost cév a agregaci leukocytů, působí proti otokům.
 • Avšak v případě kryoterapie, v podobě lokálního používání extrémního chladu nejčastěji o teplotě –165°C je činitelem, který povzbuzuje a stimuluje. V takovém případě je při léčení využíván efekt mimovolně zvýšené perfuze (průtok tekutiny určitým prostředím) ochlazených míst, v důsledku čehož vzniká dlouhodobé a aktivní překrvení, které podporuje hojení tkání. Teplota ochlazených míst se vrací do původního stavu už po 15 minutách od ukončení zákroku.

Samozřejmě v obou případech léčení chladem je plně využíván známý analgetický efekt. Cílem kryostimulace je ochlazení tkání v co nejkratším čase s cílem vyvolat reakci překrvení.

Aplikace lokální kryoterapie využívající extrémně nízkých teplot, které klesají pod –100°C se opírá o následující reakce: v důsledku takovéhoto působení dochází ke změnám v mikrooběhu, stažení cév a předkapilárních svěračů, ale také otevření žilně tepenných anastomoz (funkční spojení cév). Tato reakce trvá několik sekund, poté dochází k rychlému rozšíření cév a uzavření žilně tepenných anastomoz, zrychlení přítoku krve a zvýšení perfuze na 3-4hodiny, někdy dokonce až 6 hodin.

Lokální kryostimulace zmenšuje otoky ochlazovaných tkání v důsledku zvýšené látkové výměny, dochází ke zvýšenému průtoku lymfatickým systémem. Také kryostimulace, která se používá lokálně na několik velkých kloubů může působit na celý organismus. Dochází k odpovědi ze strany hormonálního systému, prostřednictvím zvýšeného vyplavování katecholaminů (patří k nim např. adrenalin, noradrenalin či dopamin – mají velký význam jako neurotransmitery = přenašeče vzruchů v nervové soustavě), kortizolu, endorfinu, ale také testosteronu u mužů. Také v morfologických a biochemických výzkumech krve byl prokázán nárůst hemoglobinu, leukocytů a krevních destiček.

Aktuálně používané metody lokální aplikace chladu

K používaným metodám lokální hypotermie patří: aplikace ledu, ochlazovaných gelů, polévání tekoucí studenou vodou, koupel ve studené vodě nebo použití chemických preparátů. Pro svůj analgetický (protibolestivý), antiedematózní (proti otokům) a myorelaxační účinek (uvolnění svalů) je vhodné ochlazení tkání (zejména kryoterapii) indikovat před anebo po kinezioterapii (pohybové léčbě).

Zmražené gelové obklady působí s menším efektem. Základní ideou používání biostimulační kryoterapie – kryostimulace je vyvolání reakce překrvení. Tento zákrok se provádí 2-3 minuty na malých kloubech až 4 minuty u velkých kloubů při použití teploty -165°C . Jako chladicí médium je ideální používat kapalný dusík. Efekt proti bolesti a proti otokům trvá od 3 do 6 hodin. Překročení časové hranice nemá smysl a dokonce je i nebezpečné pro možnost omrzlin a destrukce ochlazovaných tkání. Doporučuje se aplikovat jednou až dvakrát denně po dobu dvou až šesti týdnů.

Přístroj nové generace k lokální kryoterapii Cryogen 2

Přístroj Cryogen 2 používaný v provozovně společnosti Kryoterapie s.r.o. je určen k provedení kryostimulačního zákroku s využitím řízeného proudění páry kapalného média (kapalného dusíku) o teplotě -165°C ve velmi krátkém časovém intervalu (2-4 minuty).

Tyto zákroky se úspěšně využívají při terapii

 • lokálních zánětlivých revmatických onemocnění,
 • entezopatií a bolestivých úponů,
 • při léčbě úrazů pohybového aparátu (zlomeniny, vymknutí, vykloubení, natažení či natržení šlach a svalů),
 • revmatizmu měkké tkáně,
 • diskopatií,
 • myalgií,
 • degenerativních změn,
 • akutního lumboischiadického syndromu, atd.

Působení chladné páry vycházející z hubice přístroje lze rovněž využít pro zmírnění následků popálenin.

Kryoterapeutický zákrok se provádí opakovaně, a to nejméně 1x denně; pro urychlené odstranění zdravotních potíží bývá chlad aplikován i několikrát denně, vždy však s časovou prodlevou alespoň 3 hodin; poté je možné zákrok opakovat, vždy však s přihlédnutím k subjektivním pocitům ošetřovaného.

Jaké jsou indikace pro lokální kryoterapii?

Indikací pro lokální používání chladu je především silné poškození pohybových orgánů v průběhu zánětlivého procesu. Hlavním ukazatelem při léčbě je fáze zánětu, protože ochlazování plní nesmírně důležitou úlohu už v rámci první pomoci, tedy bezprostředně po úraze.

Léčení:

 • kontuzí (pohmožděnin),
 • krevních podlitin,
 • natažení, natrhnutí, roztržení svalů a šlach,
 • poškození vazivového aparátu.

Největší předností používání chladu v akutní fázi je ohraničení zánětlivého procesu, zmenšení otoků, bolesti a zamezení krvácení. Je také známý efekt při léčbě poškozených tkání na jejich regeneraci, která trvá od 3 do 6 týdnů po úraze. V této fázi je metoda používaná ve spojení se cvičením a strečinkem. V prvním případě slouží na zvýšení průtoku krve, v druhém na snížení svalového napětí před cvičením.

Kryostimulace je používána jako pomocná metoda při léčbě revmatoidního zánětu kloubů a degenerativních kloubních onemocnění, jejichž hlavním cílem je zbavit klienta bolesti. Velmi vhodné je také tuto metodu používat při léčení zánětu kloubních vazů a šlach, při poškození kloubů, měkkých tkání a změnách, které způsobují přetížení svalově šlachového aparátu. Snížení bolestivosti je důležitým cílem a úlohou před zahájením intenzivní rehabilitace. Je dokázáno, že léčba chladem umožňuje pacientům návrat k úplné fyzické aktivitě po poškození kloubního vazu průměrně o 15 dní dříve.

Využití účinků kryoterapeutického přístroje Cryogen 2 v lékařských oborech

 • Rehabilitace – urychluje hojení po zranění pohybového aparátu až o 50%, napomáhá po operacích (šlach, vazů, kloubů apod.), snižuje svalové napětí a ulevuje od bolesti.
 • Sociální zařízení – úleva od bolesti kloubů, svalů u lidí vyšších věkových kategorií; vliv analgetického efektu po aplikaci lokální kryoterapie; snížení užívání farmakologických prostředků; znatelné zmírnění chronických bolestí; působí na degenerativní onemocnění kloubů; vhodná při artritickém postižení kloubů; vhodná při osteoporóze.
 • Revmatologie – využití při aktivním artritickém syndromu, dekompenzované osteoartróze – zejména se zánětlivou iritací a v léčbě chronických zánětlivých onemocnění, např. Bechtěrevovy choroby apod.
 • Ortopedie – kryoterapie snižuje svalové napětí; urychluje hojení po operaci; zvyšuje hybnost v postižených končetinách; působí proti zánětům; zvyšuje rozsah pohybu.
 • Neurologie – kryoterapie vhodná ke zmírnění spasticity u spastických paréz různého původu, bolestech v zádech s paravertebrálními spasmy (bolesti způsobené zvýšeným napětím zádových svalů), navození analgezie (snížení bolestivosti) při kořenových syndromech aj.
 • Dermatologie – zmírňuje projevy lupénky a atopického ekzému; účinně pomáhá po kosmetických a plastických operacích; dochází k výraznému prokrvení kůže.
 • Sportovní lékařství – zmírňuje bolesti kloubního, vazivového a svalového aparátu vlivem intenzivního tréninku, léčí výrony, hematomy, natažené vazy a natržené svaly.

Využívání tak jednoduchého terapeutického prostředku, jakým je chlad, nachází velmi dobré uplatnění i v současné medicíně. Kryoterapie hraje důležitou úlohu při podpoře základní léčby nemocí pohybového aparátu, ale také v procesu rehabilitace.

Kryoterapie je účinná při první pomoci, při silných poškozeních pohybového aparátu (svaly, šlachy, kloubní struktury a mnohé další), při procesu rehabilitace a urychleného návratu do aktivního života.