Kryokomora (polárium) pro celotělovou kryoterapii

Celotělová kryoterapie

Obsah této stránky

Co znamená pojem „celotělová kryoterapie“?

Celotělová kryoterapie
=
léčba celého těla extrémním chladem.

Podstatou celotělové kryoterapie je krátkodobý pobyt (od 2 do 4 minut) v tzv. kryokomoře nebo-li poláriu s optimální léčebně-rehabilitační teplotou v rozmezí od -110°C do -130°C. Tyto hodnoty byly potvrzeny a ověřeny mnoha vědeckými studiemi na bázi teoretických poznatků, dlouhodobých pozorování a statistických údajů. Po výstupu z kryokomory následuje druhá, přibližně patnáctiminutová kryostimulační fáze, která spočívá v lehčí aerobní fyzické zátěži a cvičení. Příkladem je pohybová aktivita na stacionárních kolech, běžicích pásech a jiných cvičebních zařízeních.

V optimálním případě by měla kryostimulační kúra zahrnovat nejméně deset a více vstupů v co nejkratším časovém období (ideálně 1 vstup do kryokomory denně). Komplexní pozitivní léčebné účinky se dostavují po čtvrtém až pátém pobytu v poláriu, avšak zpravidla již po prvním vstupu dochází k nástupu analgetických účinků zejména na pohybový aparát (úleva od bolesti zad, kloubů, ale také ústup migrenózních bolestí hlavy atd.).

Po absolvování celé léčebné kůry se změní hormonální křivka v našem těle vlivem zvýšené hladiny uvolněných hormonů a zůstává tak po dobu šesti až osmi týdnů. Poté je vhodné celou kryoterapeutickou kúru opakovat.

Co se děje v těle při pobytu v extrémním chladu? Aneb fyziologické procesy provázející kryoterapii

Stres v podobě krátkého, ale intenzivního vlivu velmi nízkých teplot uvádí do pohybu hormonální reakci a do těla se vylučují látky, které mají za úkol zachovat lidský organismus nepoškozený. V krevním séru se tak zvyšuje hladina endorfinů vyznačujících se výrazným protibolestivým účinkem, ale taky kortikoidů a testosteronu (u mužů). Prostřednictvím chladu dochází ke snížení vodivosti nervů (z periferních nervů do centrální nervové soustavy a naopak) i ke svalovému uvolnění, cévy se stahují. Krev se z kapilár, které jsou v kontaktu s nízkou teplotou, redistribuuje do vnitřního oběhu, kde proudí a filtruje se pod vyšším tlakem, což podporuje vyplavení toxických složek.

Druhá fáze, jejíž podstatou je fyzická aerobní zátěž, je založena na opačném jevu. V její čtvrté nebo páté minutě dochází až k čtyřnásobnému prokrvení periferních částí a dostavuje se bouřlivá látková výměna, při které se vylučují jedy, kyselina mléčná a volné radikály způsobující poškození a stárnutí buněk.

Účinky celotělové kryoterapie na lidský organismus

 • Aktivní periferní prokrvení těla, které přetrvá až několik hodin a dosahuje čtyřnásobně vyšších hodnot než před kryoterapií. Takto výrazné prokrvení tkání zásadně zlepšuje metabolismus tkání a urychluje vyplavování škodlivých produktů metabolismu (laktát, histamin). Urychluje hojení zranění a odstraňuje otoky a záněty.
 • Subjektivní pocit bezbolestnosti, který vydrží 6-8 hodin po každé terapii, což umožňuje vyšší intenzitu a efektivitu rehabilitace. Bolest tlumí přímé působení chladu na receptory, snížení rychlosti vedení nervových vláken, zvýšená hladina endorfinů a další.
 • Snížení svalového tonu (napětí), ke kterému dochází vlivem snížení gamamotorické aktivity a zpomalením vedení vzruchů nervovými vlákny.
 • Pozitivní působení na psychiku – hladina úzkosti a dráždivosti výrazně klesá, zlepšuje se rozhodovací proces, pohybová a vizuální koordinace, zlepšuje se přesnost práce a emoční kontrola. Zvyšuje se efektivita, vytrvalost a odolnost centrálního nervového systému vůči únavě a zátěži, přesnost myšlení a orientace v prostoru.
 • Zvýšení koncentrací řady hormonů – vytvoření tzv. hormonální odezvy – vlivem působení extrémního chladu dochází k nárůstu hladin mnoha hormonů, např. noradrenalinu a dopaminu (zlepšení motorických funkcí, pozornosti a dobré nálady), kortizolu (zvýšení celkové pohotovosti organismu v zátěžových situacích a zmírnění účinků zánětů v těle), testosteronu u mužů (podpora sexuálního života) a v neposlední řadě vyplavení hormonu endorfinu – tzv. hormonu štěstí – a serotoninu (hormony navozující psychickou pohodu, upravují spánkový rytmus, navozují pocity psychické pohody). Tato hormonální odezva přetrvá v těle až po dobu 3 měsíců po absolvování kryoterapeutické kůry.
 • Zvýšení odolnosti imunitního systému – zvýšením počtu T lymfocytů, které jsou podstatou specifické (získané) buněčné imunity, při níž potírají např. nádorové buňky či buňky napadené viry. Některé T-lymfocyty jsou schopné účinně regulovat imunitní systém.

Účinky celotělové kryoterapie v komplexním pojetí

Léčebně – rehabilitační efekt:

Reakcí na chlad, tedy působením hormonů, snížením vodivosti nervů, uvolněním, dochází k výraznému snížení subjektivního pocitu bolesti, což představuje pozitivum zejména při léčbě postižení pohybového aparátu, revmatických onemocnění i zánětlivých onemocnění kloubů, ale taky při korekci poúrazových stavů. Nejnovější výzkumy dokazují, že zvýšená látková výměna podmiňuje dokonalejší redistribuci minerálů a vitamínů, což příznivě působí na pacienty trpící osteoporózou.

O využívání kryoterapie v případě malých dětí se doposud mluvilo jen velmi opatrně, podle studií japonských odborníků je však termoregulační vývoj člověka ukončený již ve druhém roce života, takže od tohoto věku je možné tuto léčebnou metodu využívat i u pacientů nejnižší věkové kategorie dětí postižených mozkovou obrnou. Poslední příklad pochází z Polska, kde se kryoterapii podrobila větší skupina dětí s touto diagnózou. Jejich rehabilitace vedla ke zlepšení stability, k podpoře pohyblivosti, ke snížení agresivity a klidnějšímu spánku.

Regeneračně – rekondiční efekt:

Vylučování hormonů, zejména testosteronu v průběhu kryoterapie je zajímavé hlavně pro sportovce. Tento jev má totiž přímý vliv na růst svalové hmoty a na zvýšení výkonnosti při silovém a vytrvalostním tréninku. Působení nízkých teplot zároveň urychluje léčbu měkkých tkání a kloubů po úrazech (luxace, pohmoždění, vyvrtnutí), eliminuje krvácení, analgézii a otoky, omezuje riziko přetrénování a podporuje svalovou relaxaci i celkovou biologickou regeneraci.

Preventivní a kosmetický efekt:

Současné laboratorní výzkumy zjevně svědčí o tom, že kryoterapie působí pozitivně na imunitní systém a posiluje tak obranyschopnost organizmu. Vytlačením tuku z buněk při jejich stáhnutí chladem a jejich následným prokrvením se dosahují úspěchy i při úpravách celulitidy. Všeobecně můžeme konstatovat, že pobyt v extrémně nízkých teplotách omlazuje, osvěžuje a zlepšuje náladu.

Mobilizace rezerv:

Klienti často hovoří po absolvování celotělové kryoterapie o náhle probuzených pocitech mimořádné tělesné síly a duševního blaha. Tyto pocity způsobuje reflektorické vyplavení „hormonů štěstí“ podobně jako po horském výstupu za krásného slunečného počasí nebo po bungee jumpingu.

Obvykle totiž využíváme jen malou část našich energetických a silových rezerv. Jejich hlavní složky zůstávají ukryté někde hluboko v nás. Pravidelné absolvování série procedur vede k jejich mobilizaci a k permanentnímu vzestupu výkonnosti o 15 až 20%. Všeobecné zvýšení výkonnosti týkající se všech funkcí těla se dosahuje pravidelným vyplavováním řady činitelů (tlumících bolest, protihorečnatých, pohlavních a jiných) do krevního řečiště. Zvýšená koncentrace kyslíku v krvi jako důsledek účinku extrémně nízké teploty na stimulaci dýchání má pozitivní vliv na prokrvení věnčitých cév a zlepšuje tím i výkonnost srdce.

Kdo může absolvovat celotělovou kryoterapii? Komu lze doporučit pobyt v poláriu?

Podobně jako při jiných metodách může pobyt v kryokomoře absolvovat takřka každý člověk, který netrpí žádným závažným akutním nebo chronickým onemocněním a je s procedurou důkladně obeznámen. Platí jednoduché pravidlo, když si nejste svým zdravotním stavem stoprocentně jisti, měli byste se poradit s lékařem – stejně jako před namáhavým sportovním výkonem nebo před první návštěvou sauny. Před vstupem do kryokabiny se musí každý klient podrobit vstupní zdravotní prohlídce v ambulantní poradně společnosti Kryoterapie s.r.o. Vzhledem k tomu, že vlhkost v kryokomoře je při tak extrémních teplotách takřka nulová, nemá kryoterapie prakticky žádné stresující účinky, naopak bývá přijímána většinou klientů velmi příznivě.

Jak procedura celotělové kryoterapie probíhá a na co se před vstupem do kryokomory připravit?

 • Vstup do polária absolvujete v doporučeném oděvu (nátělník a šortky nejlépe z čisté vlny nebo bavlny) s ochranou úst, nosu a uší, rukavicemi, silnými podkolenkami a pevnou izolační obuví
 • Po svém příchodu do kryocentra se ohlásíte u obsluhy kryokomory a následně se podrobíte vstupní zdravotní prohlídce (sepsání anamnézy a změření fyziologických funkcí – pouze před 1. vstupem; kontrolní měření krevního tlaku na požádání)
 • Bezprostředně před vstupem do kryokomory dobře osušíte veškerou vlhkost těla na místech kožních záhybů (podpažní, podkolení jamky, za krkem i mezi nohama)
 • Do kryokabiny vstupujete pouze za asistence obsluhujícího personálu
 • V kryokomoře je nejlépe se nadechovat nosem a vydechovat ústy (ústa i nos jsou chráněny hygienickou rouškou)
 • V první místnosti polária – tzv. předsíni či předkomoře o teplotě -60°C setrváte asi 30 vteřin, potom přejdete dělicími dveřmi do hlavní terapeutické místnosti tj. kryokomory o teplotě -120°C až -130°C. Zde setrváte 2 až 4 minuty, během procedury můžete chodit, nedoporučuje se rychlý pohyb končetin či vzájemné dotýkání se
 • Uplynutí stanoveného času vám oznámí přítomná obsluha a rovněž světelná signalizace uvnitř kryokomory, přičemž obsluha průběžně sleduje všechny fáze procedury. V případě nepředvídaných komplikací můžete kryokomoru kdykoliv opustit nejkratší cestou únikovými dveřmi, které si sami otevřete
 • Standardně kryokabinu opouštíte přes předsíň, a to bez zbytečného prodlení, avšak až po uzavření dělicích dveří mezi předsíní a hlavní terapeutickou místností
 • Po opuštění kryokomory si sejmete ústní roušku, rukavice, čelenku a spustíte si podkolenky ke kotníkům
 • Výskyt jakékoliv komplikace nahlásíte neprodleně obsluze kryokomory
 • Ihned poté přecházíte do cvičební části, kde cvičíte 15 až 20 minut na aerobních cvičebních strojích. Některé cviky je vhodné provádět na strojích, jiné formou léčebné gymnastiky. Odcházíte až po subjektivním pocitu prohřátí těla.
 • Veškeré dotazy Vám ochotně zodpoví personál na recepci kryocentra nebo obsluha kryokomory.
Bezprostředně po opuštění kryokomory zažijete příjemný pocit po celém těle, všechny klouby se budou pohybovat volněji a na několik hodin se sníží vnímání bolesti. V závislosti na počtu absolvovaných procedur může snížená bolestivost, ale dokonce bezbolestnost, přetrvávat i delší období (například i více měsíců).
Nevhodná je kombinace chladové terapie s teplými nebo horkými procedurami (sauna, parafin, infralampa apod.) v tentýž den.

Velmi příjemný vedlejší efekt představuje skutečnost, že odcházíte osvěženi a posilněni. Proto na rozdíl od většiny ostatních, i když tělu velmi prospěšných fyzioterapeutických procedur doporučujeme celotělovou chladovou terapii absolvovat před začátkem pracovního, sportovního nebo duševního výkonu.